Údržba domov

Komplexné alebo čiastočné obnovy  a údržba bytových domov, možnosti
ich financovania, úspešné projekty rekonštrukcií.
Pomoc v prípade havárií či po požiaroch.

Všetky články

Aj v malom dome sú možné veľké zmeny

Vlastníci malej bytovky v Lietavskej Lúčke chceli svoj bytový dom rekonštruovať, no ťažko by to dokázali svojpomocne. V minulosti nemali ani spoločenstvo vlastníkov. Preto sa rozhodli vstúpiť v marci roku 2019 pod správu OSBD Žilina. Dnes by ste určite neuhádli, že dom bol skolaudovaný ešte v roku 1958. V marci 2022 dokončili jeho komplexnú obnovu.

Aj v malom dome sú možné veľké zmeny
Image

Domovinky pre vás pripravuje

OBVODNÉ STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŽILINA

TULSKÁ 33

010 08 ŽILINA

Webová stránka www.domovinky.sk je jedinečný portál o bývaní a správe bytových domov. Prinášame aktuálne informácie spoločne s nadčasovými témami, ktoré sa týkajú medziľudských vzťahov i zákonných úprav života v bytovom dome. Mapujeme náklady na bývanie, obnovu bytových domov a ich financovanie, susedské vzťahy, právne riešenie problematických oblastí spolunažívania, prinášame zaujímavosti zo sveta bývania. Na osobitej platforme spájame záujmy vlastníkov a obyvateľov bytov s oblasťou správy. Predstavujeme úspešné projekty obnov bytových domov v správe OSBD Žilina aj výsledky práce zástupcov vlastníkov a domovníkov, ktoré môžu byť inšpiráciou pre ktorýkoľvek bytový dom na Slovensku.