Maximálna spokojnosť je dnes raritou

Maximálna spokojnosť je dnes raritou
Nájsť v dnešnej dobe odborníkov, ktorí svojej práci naozaj rozumejú a ešte aj  dodržiavajú termíny, nie je jednoduché.  Na Trnavskej 1 v Žiline sa to vlastníkom podarilo.

V apríli 2022 bola dokončená výmena spoločných ležatých rozvodov v dome, ale aj zvislých rozvodov teplej a studenej vody, plynu a kanalizácie v bytoch. Obyvatelia 57 bytov 11-poschodového výškového domu nestratili na komforte svojho bývania príliš, vďaka výberu spoľahlivého zhotoviteľa.

Dnes už firmy bežne menia rozvody za naozaj veľmi krátky čas, preto si vlastníci všímajú aj iné pozitíva. Pre realizáciu rozvodov si vybrali firmu PROSERVIS Strážske, s. r. o.
„S prácami sme boli maximálne spokojní. Oceňujeme, že spoločnosť má vlastných zamestnancov a minimálny počet živnostníkov. Všetko prebehlo bez problémov, nemohli sme si vybrať lepšie,“ zhodnotila Ing. Barbora Štadániová, ktorá je tu zástupkyňou vlastníkov od roku 2014.

Bytový dom je od roku 2006 zateplený, v roku 2014 dali vlastníci vymeniť schodiskové a pivničné okná a vchodové dvere. Zateplenie strechy zrealizovali v roku 2015.

Rekonštrukcia balkónov prišla na rad rovnako, ako výmena rozvodov a čistenie vzduchotechniky v roku 2022, v rovnaký rok v dome vymenili aj nákladný a osobný výťah. Použili pritom 75 % potrebných prostriedkov z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania a z 25 % si obnovu hradili z vlastných peňazí. 
Image

PROSERVIS Strážske, s. r. o.

Špecialista na komplexnú výmenu rozvodov vody, odpadu a plynu v bytových jadrách, odstraňovanie azbestových materiálov