Výťahy vymenili skôr, ako plánovali

Výťahy vymenili skôr, ako plánovali

Na Hečkovej ulici 34 – 40 v Žiline sme boli naposledy začiatkom roku 2023, kedy tu začínali s prípravnými prácami pre výmenu výťahov.

Odvtedy obyvatelia 8-poschodového bytového domu na Hlinách otestovali nové výťahy od firmy Výtahy,  s. r. o., Velké Meziříčí, dostatočne.  A sú spokojní.

Vlastníci svoje bývanie obnovovali postupne od roku 2019.  Pôvodne mali rekonštrukciu financovať z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania: s výmenou rozvodov, výťahov aj lodžií. Ibaže počas rozhodovania a príprav prišla výzva, nad ktorou nakoniec nezaváhali a dobre urobili. Mali totiž poslednú šancu zrealizovať výmenu rozvodov ešte za „staré“, prijateľnejšie ceny. Končila sa im cenová ponuka a prišlo zdražovanie. Obnovu teda z projektu pre ŠFRB vyňali a všetky financie z fondu opráv domu použili  na výmenu rozvodov.

Výstavbu nových lodžií (betónových prefabrikátov) si tiež dobre rozmysleli a z finančných dôvodov sa rozhodli, vymeniť ich iba na západnej strane bytového domu. Plus pristaviť lodžie k bytom, kde neboli predtým ani pôvodné. Realizáciu síce pozastavila „doba covidová“, no nakoniec ju úspešne zvládli.

A keď si tunajší zástupca vlastníkov Martin Doruša zaumienil, že dotiahne do konca celú veľkú obnovu, tak aj urobil. Koncom februára 2023  sa začala výmena výťahov. Tú rovnako financovali z prostriedkov komerčného úveru. Postupne vymieňali  pracovníci spoločnosti Výtahy, s. r. o., výťah za výťahom vo všetkých štyroch vchodoch, až do mája.

„Počas oplášťovania výťah vždy ešte fungoval a potom ho odstavili, asi na 4 – 5 týždňov. Boli ochotní a slušní, dobre sa nám spolupracovalo. A výťahy napokon vymenili skôr, ako bolo plánované. Na začiatku prevádzky sme ešte na podnet obyvateľov dolaďovali drobnosti ako šúchanie, vŕzganie či občasné zaseknutie jedného z výťahov, čo sa stáva, kým nový výťah ako sa hovorí, sadne,“ rozpráva Martin Doruša.

 Na prízemí je výťah priechodný z oboch strán, čo je praktické. Keďže automatické dvere by museli byť menšie ako boli, zostali pri mechanickom otváraní – aby do kabíny zväčšenej na maximum zmestili aj kočiare, bicykle či menšie kusy nábytku. Dnes majú tieto osobné výťahy kapacitu až 8 osôb.

Image
Výroba, servis a rekonštrukcia výťahov