Sme s vami už desiatky rokov

Sme s vami už desiatky rokov
Spravodlivé rozpočítanie nákladov na bývanie je dôležitou témou pre všetkých vlastníkov a užívateľov bytov. Skutočná spravodlivosť rozdelenia týchto nákladov spočíva v tom, aby sa každý vlastník bytu podieľal na nákladoch za spotrebu tepla a vody v príslušnom pomere ku svojej skutočnej spotrebe. Preto je nevyhnutná aj kvalitná technika, ktorou meriame a zaznamenávame spotrebu energií.
Spoločnosť TECHEM má v tejto oblasti bohaté skúsenosti - pôsobí na Slovensku už vyše 30 rokov. Za toto obdobie sme získali dôveru mnohých zákazníkov, no najviac nás teší dôvera tých, ktorí sú s nami takmer od počiatku a stále kráčajú po našom boku. Áno, máme na mysli vás, vlastníkov bytov a nebytových priestorov v správe OSBD Žilina.

Naša spoločná cesta sa začala v roku 1995, v dobe, kedy boli štandardom odparovacie pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov.
Image
Takzvané „odparovače“ boli vo svojej dobe priekopníckym zariadením, ich sláva však už pominula. Vtedy sme ich na Slovensku rátali v státisícoch, dnes už len v stovkách. Ich éra sa skončila príchodom prvých digitálnych prístrojov, ktoré začali nahrádzať pomerne rýchlo: najmä pre objektívnejšie námery, vylúčenie subjektívnosti odpočtov, no tiež pre digitálnu pamäť, ktorá umožňuje jednoduchú kontrolu správnosti rozpočítania. Digitálna technológia vo všeobecnosti zlepšila komfort obyvateľov.

Tento trend je zrejmý aj vo vašich bytových domoch, keďže ste rokmi vymenili až
98 % odparovačov za prístroje digitálne. Dnes odparovače nájdete už len v 186 bytoch spomedzi všetkých bytov v správe OSBD Žilina.

Prvé digitálne prístroje TECHEM už v mnohom pripomínali moderné, inteligentné pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov. Boli vybavené displejom a pamäťou. Ich indikovanie pomerného množstva tepla, ktoré odovzdá vykurovacie teleso, bolo založené na princípe dvojsnímačovej technológie (snímač teploty miestnosti/ snímač teploty vykurovacieho telesa). Batéria zabezpečovala desaťročnú prevádzku prístroja. Ešte stále však mali nevýhodu – pre získanie odpočtov museli každý rok do bytov vstupovať odpočtári.
Image
Technologický pokrok je však nezastaviteľný. V roku 2005 prišlo ďalšie vylepšenie digitálneho PRVN TECHEM v podobe rádiového modulu. Rádiový modul umožnil vykonávať odpočty indikovaných údajov bez potreby vstupu do bytov a narúšania vášho súkromia.
V rádiovej technológii je spoločnosť TECHEM priekopníkom. Naša novinka si veľmi rýchlo získala obľubu - vďaka známej vysokej kvalite digitálnych prístrojov TECHEM kombinovanej s vysokým užívateľským komfortom.
Pridaním rádiového modulu sa pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov stal prakticky bezúdržbovým zariadením, ktorého bezchybnú desaťročnú prevádzku garantujeme s hrdosťou.

V súčasnosti si viac ako 96 % z vás užíva komfort bývania, ktorý poskytujú rádiové pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov. Rádiová technológia by však nemala až taký významný prínos, keby sa nebstala súčasťou bytových vodomerov.
Prvé bytové vodomery s rádiovým modulom sme začali montovať v roku 2008. V tom čase bol rádiový vodomer vnímaný ako luxus, dnes, po pätnástich rokoch, je rádiový bytový vodomer štandardom. Dôkazom toho ste aj vy, vlastníci a užívatelia bytov v správe OSBD Žilina. Dnes má už 60 % z vás osadené rádové vodomery. V kombinácii s rádiovými pomerovými rozdeľovačmi vykurovacích nákladov to znamená, že koncoročné odpočty prebiehajú bez akejkoľvek potreby vstupovania do bytov.

A trendy do budúcnosti? Nuž, automatizácia odpočtov, ako aj prípadných chybových hlásení, skvalitnenie údajov vstupujúcich do rozpočítania vylúčením ľudského faktora,
Image
zvýšenie informovanosti konečných spotrebiteľov, neustále sa zvyšujúci užívateľský komfort. Lebo správna meracia technológia je taká, ktorá pracuje bezchybne a svojou prítomnosťou neruší nikoho od jeho každodenných povinností alebo užívania si voľného času.

Ďakujeme, že ste s nami.

Váš TECHEM tím.

Viac informácií vám ochotne poskytneme v našej centrále Bratislava, resp. v našich regionálnych zastúpeniach Centrála: TECHEM spol. s r. o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava ● Tel.: (02) 4910 6411, 4910 6427 Regionálne zastúpenia: Banská Bystrica ● Nové Zámky ● Košice ● e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.techem.sk
Image