Výťahy boli „zlatým klincom“ obnovy

Výťahy boli „zlatým klincom“ obnovy
Žvot prináša stále nové výzvy. Aj keď si myslíte, že s obnovou domu máte takmer „hotovo“.
A nielen výzvy, ale aj prekvapenia, s ktorými nepočítate. Ak napriek zdanlivo väčším prekážkam  veríte, že vždy nájdete najlepšie riešenie a na konci projekt zhodnotíte ako úspešný, aj keď nevyšlo všetko tak, ako ste plánovali, zrejme ste sa dobre pripravili „na všetko“.

Dlhoročný zástupca vlastníkov na Nanterskej 15 – 20 v Žiline Ing. Miloš Babka sa na výmenu výťahov v šiestich vchodoch domu rozhodne prichystal veľmi podrobne. Podobne ako na ostatné časti obnovy domu, ktorý je už úplne zrekonštruovaný. „Výmenu výťahov sa nám s pomocou OSBD nakoniec podarilo zrealizovať prefinancovaním úveru, ktorý sme mali určený na predošlú rozsiahlu obnovu,“ hovorí.

Miloš Babka si vždy po rozhodnutí o rekonštrukcii konkrétnej časti domu zhrnul všetky požiadavky vlastníkov a zistil dostupné možnosti realizácie, pričom dbal na detaily. Ako sám hovorí, detaily sú dôležité. Pretože medzi ponukami spoločností, ktoré bytové domy rekonštruujú, nie sú veľmi veľké rozdiely. Aj detaily boli v tomto dome rozhodujúce pri výbere dodávateľa výťahov.

Požiadavkou bola väčšia kabína výťahov: kým pôvodne išlo o výťahy pre 3 osoby, dnes v nich nie je problém ani s invalidným vozíčkom a obyvatelia môžu prevážať kočíky, bicykle či menší nábytok. Obojstranný nástup do kabíny je ďalšou prednosťou. Tieto výhody zatienia aj trochu zmenšený priestor schodiska, vzhľadom na priestornejšiu kabínu.

Ďalšou požiadavkou boli automatické dvere výťahu, keďže sa súčasne otvárajú vonkajšie aj vnútorné dvere a netreba sa ich dotýkať. Ibaže tým by sa dvere zúžili o 10 centimetrov, čo by bolo nepraktické.

„Dokonca som zvažoval aj sklenenú kabínu, aby boli chodba a schodisko čo najsvetlejšie, no odradila ma náročná údržba a vysoká cena. Nakoniec sme predsa len zvolili opláštenie šachty a svetelnosť na chodbách vyriešili senzorovým osvetlením,“ vysvetľuje M. Babka.

Po všetkom, čo vzali do úvahy, sa vlastníci napokon rozhodli, že výťahy českého výrobcu vymení spoločnosť Elpas, s. r. o. Nemenej dôležitým faktom pre nich bolo, že táto firma sídli priamo v Žiline, čo je dôležité pre servisovanie a starostlivosť o výťah. Navyše, dodávateľa už vlastníci poznali, nielen z obnov svojho domu. Firma Elpas dlhé roky zabezpečovala  servis pôvodných výťahov a elektrických rozvodov domu, tiež servisuje vodovodné, kanalizačné  a kúrenárske rozvody. Rovnako vykonáva aj havarijné zásahy mimo pracovného času (aj cez víkendy a sviatky).   
    
S výmenou výťahov sa obyvatelia stotožnili, bola už nevyhnutná. No strpeli aj nečakané prekážky, ktoré riešili „za pochodu“, a ktoré predĺžili realizáciu. Do výťahových šácht, ktoré museli byť zväčšené, (prispôsobené novej, väčšej kabíne) začala prenikať spodná voda. V dvoch vchodoch dokonca dosiahla do výšky kolien, počas práce museli pracovať čerpadlá. A aby mohli výťahy bezpečne premávať, museli šachtu dôkladne odizolovať. Nakoniec sa s dokončením prác popasovali úspešne.
 
Čo úplne nesplnilo predstavu vlastníkov, bola požiadavka na takzvané rýchle predotváranie vnútorných dverí. „Niekomu sa môže zdať, že treba dlhšie čakať na zvukový signál, po ktorom sa otvoria, aj keď je to o niečo rýchlejšie, ako u iných, podobných modelov. Prispôsobili sme sa technologickým možnostiam výrobcov, no zároveň to spĺňa bezpečnostné štandardy,“ dopĺňa zástupca vlastníkov.

Dnes obyvateľom domu slúži šesť nových, komfortných výťahov.
Image

Moderný a inteligentný výťah už v dnešnej dobe nie je sci-fi.