Štátna podpora má nové pravidlá

Štátna podpora má nové pravidlá

So začiatkom roka 2024 začali platiť nové podmienky štátnej podpory pre obnovu domov.

Od 1. 1. 2024 vstúpili do účinnosti nové pravidlá poskytovania podpôr pre obnovy bytových domov zo štátnych prostriedkov. Priniesla ich vyhláška Ministerstva dopravy SR č. 410/2023 z 13. októbra 2023, ktorou bol pozmenený zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB).

Účely podpory, maximálne limity podpory, úrokové sadzby a ďalšie informácie a podrobnosti nájdete na stránke www.osbdza.sk alebo na webe ŠFRB www.sfrb.sk .