Neteší nás to, ale ...

Neteší nás to, ale ...

Netešia nás vzrastajúce ceny energií, no museli sme zareagovať.

V OSBD Žilina sme museli prehodnotiť aj výšku nájmov v budovách, ktoré spravujeme. Novými dovedna 105 nájomnými zmluvami sme upravili ceny najmä tam, kde sú súčasťou nájmu aj služby, vrátane energií. Aby boli pokryté náklady na kúrenie, elektrinu a ostatné  (strážna služba, upratovanie a iné), no aj nárast spôsobený infláciou.