Bol zabetónovaný v podlahe

Bol zabetónovaný v podlahe

Hneď sa nám to nezdalo, no pátrali sme a našli sme ho.

Ako by toto niekto dokázal? Problém sme našli doslova zabetónovaný v podlahe garáže. Keď sme pri spracúvaní faktúry od dodávateľa vody SEVAK Žilina zistili, že v bytovom dome na Gaštanovej 16 – 18 minuli za tri mesiace tak veľa vody, že spotreba za deň bola až o 50% vyššia ako inokedy, tušili sme, čo sa deje. Kontroly to potvrdili: unikala voda na domovej prípojke. Porucha bola v spoji potrubia, zabetónovaného v podlahe garáže. Opravu zrealizovala spoločnosť Bauputz SK, s. r. o., ktorej pracovníci pre lepší prístup do podlahy a kontrolu vybetónovali šachtu.

Podobné poruchy nie sú zriedkavé a ako poistné udalosti ich rieši poisťovňa Colonnade Insurance S. A. Uhrádza výšku škody za uniknutú vodu aj náklady na opravu. Výška spoluúčasti podľa poistnej zmluvy je 33 eur.