Najvzdialenejší dom v správe OSBD stojí v Jánošíkovom rodisku

Najvzdialenejší dom v správe OSBD stojí v Jánošíkovom rodisku

Najvzdialenejšie bytové domy v správe OSBD Žilina sa nachádzajú v Jánošíkovom rodisku. Áno, presne v obci Terchová. My sme navštívili jeden z nich - na adrese Školská 95. Zástupkyňou vlastníkov bytov je Zuzana Zichová.

Aký je život v byte na dedine? Vraj pohodlný, lebo nie každý má čas starať sa o dom a záhradu. Pritom je však v tehlovej bytovke so šiestimi bytmi väčšia rodinná atmosféra ako niekde v meste na sídlisku. Práve tu sa starostlivosti o svoje spoločné bývanie ujali mladé rodiny.

Z vlastného vrecka to ide ťažko
Bytovka bude potrebovať už rozsiahlejšie opravy. Preto, ako nám povedala Zuzana Zichová, vlastníci bytov na zatiaľ poslednej schôdzi odsúhlasili, že si zvýšia pravidelné poplatky pre tvorbu fondu domu. Z vlastného vrecka totiž v dnešnej dobe málokto dokáže dom obnoviť.

Aj keď, práve na takýto spôsob opráv sú tunajší obyvatelia celkom zvyknutí. Možno preto, že nemajú príliš pozitívne skúsenosti s obnovou domu prostredníctvom svojho správcu za bývalého vedenia družstva, uchyľujú sa skôr k vlastným riešeniam. Ťažké srdce majú napríklad na nekvalitný materiál aj osadenie plastových vchodových dverí, ktoré majú na dome iba niekoľko rokov, spolu s oknami na schodisku. No sťažujú sa aj na pred rokmi nekvalitne opravené balkóny. Svojpomocne zachránili popraskaný strop na chodbách a vybielili ho, zabezpečili výmenu linolea na chodbách. Aj na pozemku vlastníkov bytov pri dome si dali naviezť tony štrku a z večne vodou zatečeného miesta vytvorili parkovisko.

Najviac „horia“ balkóny
Väčšinou sa vlastníci bytov na takéto opravy zložia. Lenže teraz najsúrnejšie potrebujú obnovu alebo výmenu už spomínané balkóny. Jeden z akčných obyvateľov Jozef Šupica konštatuje: „Suseda má už balkón v takom stave, že sa naň bojí vychádzať. Na niektorých balkónoch sa dá rukami pozbierať dlažba.“
Image
Zatepliť sa pred terchovskou zimou?
Tu už nejde o malú sumu ani o jednoduché práce. Navyše, tunajší obyvatelia rozmýšľajú aj o zateplení. Väčšina z nich má plynové kotly a v Terchovej bývajú zimy tuhé, a tak by na kúrení vedeli ušetriť. Fasáda tiež nevyzerá najlepšie a v niektorých bytoch plesnejú rohy izieb. Hoci uvažovali napríklad nad nadstavením dvoch nových bytov nad bytovku, čo by im finančne pokrylo zateplenie celého domu, túto možnosť zatiaľ spoločne neschválili.

Práve zvýšené príspevky do fondu domu a pomoc OSBD napríklad pri vybavovaní pôžičky by mohli byť základom, aby dom vedeli obnoviť čo najskôr. Veríme, že aj tento článok bude ďalším spojivom k intenzívnejšej spolupráci, možno aj preto, že je adventný čas a všetci majú k sebe akosi bližšie.

Mimochodom, viete kto spred bytovky odhŕňa ráno sneh? Vraj ten, kto ide z domu ráno prvý. Nuž, v tomto rázovitom kúte Slovenska zvykne naváľať poriadne, a tak má dotyčný ranostaj asi dobrú
rozcvičku...