Všetky články

Prečo byť „akcionárom“ OSBD Žilina?

Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina je moderná spoločnosť, zaoberajúca sa správou bytových domov. Je jednou z mála, ktorá prežila zmenu politického režimu a úspešne funguje v súčasnej ekonomike. Pritom domy spravuje nielen na družstevnom, ale aj komerčnom princípe. Na pokrytie svojich nákladov používa výnosy z prenájmov nehnuteľností a z inej hospodárskej činnosti, a tým udržiava pomerne nízky poplatok za správu bytových domov.

Prečo byť „akcionárom“ OSBD Žilina?
Image

Domovinky pre vás pripravuje

OBVODNÉ STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŽILINA

TULSKÁ 33

010 08 ŽILINA

Webová stránka www.domovinky.sk je jedinečný portál o bývaní a správe bytových domov. Prinášame aktuálne informácie spoločne s nadčasovými témami, ktoré sa týkajú medziľudských vzťahov i zákonných úprav života v bytovom dome. Mapujeme náklady na bývanie, obnovu bytových domov a ich financovanie, susedské vzťahy, právne riešenie problematických oblastí spolunažívania, prinášame zaujímavosti zo sveta bývania. Na osobitej platforme spájame záujmy vlastníkov a obyvateľov bytov s oblasťou správy. Predstavujeme úspešné projekty obnov bytových domov v správe OSBD Žilina aj výsledky práce zástupcov vlastníkov a domovníkov, ktoré môžu byť inšpiráciou pre ktorýkoľvek bytový dom na Slovensku.