Určujeme trend a testujeme

Určujeme trend a testujeme

V ktorých domoch vlastníci odštartovali novú éru elektronických písomných hlasovaní?

Iba nedávno sme žili vo svete, v ktorom sme boli donútení obmedziť osobné stretnutia a náš život sa stal z veľkej časti elektronický. A tak sme sa tomuto trendu nielen prispôsobili, no začali sme ho v oblasti správy bytových domov aj určovať.  Už vlani sme ohlásili, že zrealizujeme pilotné – úplne prvé elektronické písomné hlasovanie v jednom z domov v našej správe.

Prvému elektronickému písomnému hlasovaniu vlastníkov v bytovom dome by sme mohli dať prívlastok „mikulášske“. Zorganizovali sme ho totiž  v dňoch  5. – 6. 12. 2022 v menšom bytovom dome na Hollého 378/49 v Žiline, kde vlastníci hlasovali o zmluve o výkone správy.

Ďalšie takéto hlasovanie sa konalo 25. – 29. 1. 2023 v bytovom dome na Berlínskej 1 – 3, v ktorom je 96 bytov, e-mail o hlasovaní sme poslali 43 vlastníkom. Krátko na to od 25. do 31. 1. 2023 elektronicky písomne hlasovali na Berlínskej 7 – 9 v Žiline, rovnako v dome s 96 bytmi, kde sme e-mail o hlasovaní poslali 50 vlastníkom. Elektronické hlasovanie  na Berlínskej 1-3 využilo dvanásť  zo 43 vlastníkov a na Berlínskej 7-9 dvadsaťjeden z 50 vlastníkov. Z celkového počtu 96 vlastníkov tak elektronicky zahlasovalo v prvom dome 12,5 % a v druhom dome 22 % vlastníkov. Vlastníci rozhodovali o inštalovaní vodomerov na diaľkový odpočet, zvýšení poplatku za upratovanie v spoločných priestoroch, o domovom poriadku či o zmene výšky preddavkov do fondu údržby, prevádzky a opráv v dome.

E-mail o elektronickom písomnom hlasovaní posielame všetkým vlastníkom bytov, ktorí majú na OSBD Žilina zaregistrovanú e-mailovú adresu (a tým môžeme posielať aj užitočné informácie prostredníctvom nášho newslettera Domovinky).

Povedzte preto svojim susedom, že registráciou e-mailu  u nás iba získajú.
A ak budú mať v dome  elektronické písomné hlasovanie, zvýši sa pravdepodobnosť, že bude naozaj úspešné.