Úroky rastú: prehodnotíme každý úver

Úroky rastú: prehodnotíme každý úver

Úroky úverov bytových domov výrazne vzrástli. S každým takýmto úverom sa zaoberáme osobitne.

Nedávno sme vás v Domovinkách informovali,  že máme veľmi dobrý prehľad o tom, ako vzrastajú úrokové sadzby úverov vašich domov.  Aktívne sledujeme situáciu na bankovom trhu a na Ekonomickom oddelení OSBD Žilina podrobne analyzujeme úrokové sadzby všetkých úverov bytových domov.

K výraznému nárastu úrokových sadzieb na úveroch, ktoré banky poskytujú, došlo v druhej polovici roku 2022. Zvýšili sa totiž úrokové sadzby na medzibankovom trhu a rekordne vzrástla inflácia. So zámerom s infláciou bojovať,  Európska centrálna banka zvyšovala úrokové sadzby v roku 2022 celkom až trikrát (vývoj dokumentujú dva grafy v tomto článku).
S takýmto vývojom počítal málokto.

Hneď na začiatku  roka 2023 sme analyzovali všetky úvery vo vzťahu k novým úrokovým sadzbám, nastavenej tvorbe fondu opráv a možnosti splácania úveru.

Z celkového počtu 178 úverov je 100 naviazaných na úrokovú sadzbu EURIBOR. Z nich navrhneme vlastníkom 10 úverov predčasne splatiť z vlastných zdrojov, 15 refinancovať cez návratnú dotáciu OSBD Žilina a pre 68 hľadáme možnosti čo najlepšieho refinancovania.

Našimi návrhmi chceme čo najviac znížiť riziko, že sa po zmene úrokovej sadzby zvýši splátka úveru o sumu vyššiu,  než je tvorba fondu opráv bytového domu. V tomto období evidujeme už  8 % takýchto úverov.

Z tohto dôvodu predstavenstvo OSBD Žilina na svojom rokovaní 23. januára 2023 navýšilo Fond návratných dotácií OSBD Žilina o 220 000 eur  - na sumu  1 milión eur.
Aj takto chceme pomôcť zmierniť dopad zmien úrokových sadzieb na fondy opráv bytových domov.

 

História EURIBOR 2010-2022

História EURIBOR 2010-2022

Graf EURIBOR 2022

Image