Koho sa týka odstávka teplej vody?

Koho sa týka odstávka teplej vody?

V niektorých domoch na Hlinách VII. nebude v júni a júli tiecť teplá voda.

Keďže na sídlisku budú vymieňať parné rozvody za horúcovodné a rovnako meniť technológie výmenníkových staníc, nebude do niektorých bytových domov dodávaná teplá voda. Oznámila to spoločnosť MH Teplárenský holding, a. s., závod Žilina.

Na sídlisku Hliny VII. nebudú mať teplú vodu od 1. 6. 2023 do 6. 7. 2023 v týchto bytových domoch:  Jarná 2 – 6, Jarná 12 – 16, Gabajova 2,4; Saleziánska 11,13; Saleziánska 7,9; Severná 23 – 27; Severná 29,31; Gabajova 20 – 22; Gabajova 24,26; Gabajova 28,30; Hlinská 6 Gabajova 3; Hlinská 8 Gabajova 5; Hlinská 20 Gabajova 17.

„Počas uvedenej doby žiadame užívateľov bytov a nebytových priestorov, aby neodpúšťali z rozvodov teplú vodu, keďže nebude mať požadované parametre zaznamenané vodomerom teplej vody. 

Za ústretovosť a pochopenie vopred ďakujeme,“ informovala zástupkyňa spoločnosti Bytterm, a.s., distribútora tepla.