Blahoželáme aprílovým a májovým jubilantom

Blahoželáme aprílovým a májovým jubilantom

V apríli svoje jubileá pripomenuli títo zástupcovia vlastníkov a domoví dôverníci: Alica Hodásová, Andrea Hulínová, Ľuboš Chorvatovič, Peter Kalman, Anna Kubalová, Martin Matejko, Daniela Molnárová, Peter Vonš.
V máji (do 18. 5.) oslavovali títo ZVB a DD: Marián Furmánek, Ing. Miroslav Gubečka, Valentín Hlivják, Ing. Andrej Málik.

Blahoželáme a prajeme najmä veľa zdravia!

.