Ako skončil seminár pre domovníkov?

Ako skončil seminár pre domovníkov?

Dali sme si záležať, ako seminár hodnotia účastníci?

Aby sme pomohli domovníkom v ich záslužnej práci, pripravili sme pre nich 11. decembra 2023 seminár. A ohlasy naň boli naozaj veľmi pozitívne.

Z 532 pozvaných domovníkov prišlo 179,  čo je 34 % -ná účasť. „Som rád, že si ľudia našli čas, napriek rušnému predvianočnému obdobiu. Ďakujeme všetkým, ktorým sa podarilo na Seminári pre domovníkov zúčastniť,“ oceňuje Milan Piliar, predseda predstavenstva OSBD Žilina. Po seminári ešte poslal každému účastníkovi osobné poďakovanie e-mailom.

Zmenou oproti ostatnému semináru bol priestor, s domovníkmi sme sa tentoraz stretli v estrádnej sále Domu odborov v Žiline. „Ďakujem vedeniu a pracovníkom za profesionálny prístup a prípravu na vysokej úrovni,“ uviedol predseda predstavenstva.

Na seminári odzneli tieto prednášky: Vyúčtovanie tepla po novom. Kto bude mať preplatok a kto nedoplatok? Môže domovník ovplyvniť náklady na vykurovanie? - predniesol Bc. Milan Piliar; Vchodová schôdza jednoducho a bez stresu -  predniesla JUDr. Ivana Kopáčová; Štyri najväčšie požiare bytových domov u nás. Čo ich spôsobilo? - predniesol Bc. Milan Piliar; Čo robiť s neprispôsobivým susedom? Ako postupovať? - predniesla JUDr. Ivana Kopáčová; Ako vyplniť súpis počtu osôb? - predniesla Eva Daňová.

 

Domovníci si vypočuli prednášky, rozvinula sa aj diskusia. Dostali tiež výborne pripravený pracovný materiál, o ktorý sa môžu oprieť aj pri svojej ďalšej práci. A nielen k zaujímavým témam prednášok, získali omnoho viac informácií k témam: povinnosti domovníka, dozorca výťahu a jeho povinnosti, objednávanie a preberanie prác vo vchode, reklamácie, vchodová schôdza a písomné hlasovanie vo vchode, vzor oznámenia a zápisu výsledkov hlasovania, poistenie bytových domov, Spravodajca 1/2023 – odporúčané opatrenia na úsporu energií v bytoch.

A k tomu všetkému ako poďakovanie aj darček – reprezentatívne predmety pri príležitosti 60. výročia OSBD Žilina, ktoré si pripomenieme v roku 2024: tašku s kalendárom na rok 2024, pero a škrabku na ľad na auto.  

 

A ako hodnotia seminár jeho účastníci? 

Zuzana Tvrdá, Tulská 14, Žilina: "Dozvedela som sa všetko podstatné, pre mňa osobne boli užitočné informácie od pána predsedu o zbytočnom dvojitom poisťovaní bytov, najmä keď si ľudia berú hypotéky.   
Hoci niektorí kolegovia domovníci chceli riešiť konkrétne problémy vo svojich vchodoch, bola som rada, že štruktúra seminára bola vopred pripravená - a bola prehľadná a bohatá, takže sme dostali podľa môjho názoru všetky informácie, ktoré majú mať domovníci. 

Potešila ma dobrá organizácia seminára, príjemné priestory v Dome odborov, kde to nebolo stiesnené a tiež, že sme dostali poznámky o preberaných témach a reprezentačné predmety." 

Anna Múčková, A. Bernoláka  56, Žilina: „Seminár bol veľmi dobre zorganizovaný, dynamický, mal spád, odzneli vecné informácie. Témy odrážali to, čo ľudí najviac zaujíma. Hoci som domovníčkou už 9 rokov a musím reagovať na situácie, ktoré prichádzajú, nemôžem povedať, že viem všetko. Nové boli pre mňa napríklad informácie súvisiace s vyhláškou o rozpočítaní tepla.“Jozef Privarčák, Smreková 31, Žilina: „Ďakujem Vám za seminár pre domovníkov. Bolo tam prezentovaných veľa užitočných vecí. Páčila sa mi pružnosť, s akou ste seminár viedli. Možno sa niektorí domovníci chceli „vyplakať“ kvôli veciam, ktoré by mali riešiť osobne s technikom. No všetko dôležité bolo odprezentované. Ďakujem ešte raz za všetko, čo robíte pre ľudí. Prajem Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roku.“ 

Jaroslav Žák, Javorova 185/2, Rajec (nový člen predstavenstva OSBD Žilina): „Už od stolíkov s prezentáciou bolo všetko veľmi dobre pripravené. Samotný program ma upútal, ľudia mali stále čo počúvať, všetko ako sa hovorí odsýpalo, bez prestojov či nudných pasáží. Výber tém bol určite prínosný. Škoda len menšej účasti, možno k tomu prispel predvianočný čas, možno choroby, ktorých sa ľudia boja, lebo za snahu a takúto dobrú úroveň prípravy by si organizátori zaslúžili vyššiu účasť na podujatí.“  

Domovníkom, ktorí sa na seminári nezúčastnili, sme poslali pracovné materiály e-mailovou poštou. Zároveň sme všetky tlačené materiály nachystali do zákazníckeho centra, kde si ich mohli do 15. 12. 2023 prevziať, vrátane súpisu počtu osôb a malej „koncoročnej“ pozornosti od OSBD Žilina.

Kto si materiály osobne neprevzal, súpis počtu osôb sme mu poslali poštou.

Ďakujeme Vám za spoluprácu, prajeme pokojné prežitie Vianoc a všetko dobré v roku 2024.