Na bezpečnej adrese v novom roku

Na bezpečnej adrese v novom roku

Na projekte pre zníženie výskytu kriminality sa budeme podieľať znovu od januára 2024.

Ako správca bytov a nebytových priestorov sa OSBD Žilina zapojilo v roku 2023 do programu Bezpečne v meste – bezpečná adresa.  Spolupracujeme na ňom s Mestskou políciou v Žiline a zatiaľ sa k nám pridalo 15 domov v našej správe. V niektorých sa už konali obhliadky zamerané na pocit bezpečia ich obyvateľov: na Berlínskej ul. 7, 8, 9 (zástupca vlastníkov Bc. Milan Piliar), na Ul. E. Nécseya 3 (Ing. Pavol Birčák) a na Černovskej ul. 6 - 11 (Michal Krebes).
 
Projekt predstavila Mestská polícia Žilina verejnosti v septembri 2022 a odštartovala ho na jar v roku 2023. Jeho cieľom je znížiť výskyt kriminality,  zvýšiť záujem vlastníkov o dianie v bytových domoch, zlepšiť susedské vzťahy a posilniť funkciu domovníkov a zástupcov vlastníkov.
V decembri sme projekt na chvíľu prerušili, no pripravili sme sa na nadchádzajúce obdobie. Ako sa vyjadrila Janka Balogová, vedúca Oddelenia prevencie, životného prostredia a správy Mestskej polície v Žiline: „V záujme dôsledného pokračovania v našom projekte, sme sa napokon rozhodli, zorganizovať ďalšie stretnutie v januári 2024.“

A možno nás v súvislosti s projektom čakajú aj pozitívne novinky, o ktorých vás budeme informovať.   
 
 V novom roku sa budú konať aj obhliadky ďalších bytových domov.
Image
Image