Vyúčtovanie od A po Z

Vyúčtovanie od A po Z

Vyúčtovanie za rok 2023 najviac ovplyvnilo nové rozpočítanie tepla podľa upravenej vyhlášky a teplá zima.

Do konca mája 2024 sme vám doručovali ročné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2023. Vlastníkom bytov ho v termíne avizovanom na vchodových dverách bytového domu roznášali naši zamestnanci. Koho nezastihli, posielali sme obratom poštou, rovnako aj tým, ktorých korešpondenčná  adresa je iná ako adresa bytu. Na vaše otázky k vyúčtovaniu odpovieme po 1. júni.

Čo vás najviac zaujíma v súvislosti s vyúčtovaním? Článok sme zhrnuli do prehľadných blokov o preplatkoch, nedoplatkoch, predaji bytu a súvisiacom vyúčtovaní, aj o zálohovom predpise.

V súvislosti s PREPLATKAMI sa nás najčastejšie pýtate:
Kedy mi preplatok vrátite?
Odpoveď: Do 30 dní od prevzatia vyúčtovania.

V akej výške mi vrátite preplatok?
Odpoveď: Ak máte za rok 2024 uhradené všetky zálohové platby v stanovenej výške, vrátime vám „preplatok k 31. 12. 2023 po vyúčtovaní“.

Platím vkladom v banke, preplatok chcem vrátiť na účet. Čo mám robiť?
Odpoveď: Čo najskôr písomne požiadajte o vrátenie na účet. Tlačivo si stiahnete na www.osbdza.sk v časti Dokumenty/Ročné vyúčtovanie 2023/Oznámenie zmena účtu. 
Vyplnené tlačivo doručte na našu adresu Tulská 33, 010 08, Žilina alebo mailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. najneskôr do 3. 6. 2024.

Preplatok si chcem nechať na konte a platiť z neho úhrady na rok 2024. Je to možné?
Odpoveď: Áno, no čo najskôr písomne požiadajte o ponechanie preplatku na konte. Môžete použiť tlačivo, ktoré si stiahnete na www.osbdza.sk z priečinka Dokumenty/Ročné vyúčtovanie 2023/Žiadosť o preúčtovanie preplatku.  
Vyplnené tlačivo doručte na našu adresu Tulská 33, 010 08, Žilina alebo mailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. najneskôr do 3. 6. 2023.

Prečo majú susedia vyšší preplatok?
Odpoveď: Nie je možné porovnávať sa so susedmi. Na výšku preplatku vplýva viacero faktorov: výška stanoveného preddavku, poplatkov v pevnej časti (napr. platby do fondu opráv), no zohľadniť treba aj fakt, či sa byt nachádza v rovnakom dome a rovnako individuálne zvyklosti rodiny (míňanie a šetrenie teplej vody či intenzitu kúrenia - niekto má rád v byte veľmi teplo, iný chladnejšie...).
Dôležité je aj to, či porovnávate správne sumy, keďže v preplatku môžu byť zahrnuté aj uhradené zálohy.

O NEDOPLATKOCH CHCETE NAJČASTEJŠIE VEDIEŤ:

Z vyúčtovania mám nedoplatok, hoci zálohy platím riadne.
Odpoveď: Zálohy sme stanovili na základe skutočných nákladov z predchádzajúceho roka. V aktuálnom období však mohli byť vyššie, dôvody bývajú rôzne: vyššia spotreba, počet osôb a podobne. Odporúčame vám: skontrolujte si odpočty meračov v byte. Pri pochybnostiach kontaktujte technikov oddelenia služieb.

Ako zaplatiť nedoplatok?
Odpoveď: Môžete využiť jednu z týchto možností: vklad v banke (rovnako ako bežné platby za byt), jednorazovým príkazom alebo poštovou poukážkou na účet bytového domu. Nedoplatok je potrebné poukázať do 30 dní od prevzatia vyúčtovania.

V roku 2024 som uhradil nedoplatok aj za rok 2023 a na vyúčtovaní túto úhradu nevidím. Prečo?
Odpoveď: Keďže sa preddavky uhrádzajú mesiac vopred, do vyúčtovania sa počítajú iba platby uhradené do 30. 11.  kalendárneho roka (v novembri sa platí na december). Platby uhradené po tomto termíne sú zahrnuté v stave konta k 30. 4. Skutočnú výšku nedoplatku vám pomôžeme zistiť v Zákazníckom centre OSBD Žilina.   

VYÚČTOVANIE A PREDAJ BYTU  

V roku 2023 som predal byt, kedy mi vrátite zálohu, ktorú som pri predaji bytu uhradil?
Odpoveď: Pretože ide o vaše posledné ročné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu, vysporiadame všetky finančné prostriedky evidované na vašom konte.

Predal som byt v čase od 1. 1. 2024 do 31. 5. 2024, ako dostanem späť uhradené zálohy?

Odpoveď: V takomto prípade ste pri prepise bytu uhradili dve zálohy:

 1. na rok 2023, ktorá bola automaticky pripočítaná k platbám za rok 2023 a vysporiadaná spolu s vyúčtovaním za rok 2023 v roku 2024,
 2. na rok 2024, ktorá ostane na vašom konte až do vyúčtovania za rok 2024 v roku 2025.

 

Pri predaji bytu som žiadal preplatok vrátiť na účet. Na vyúčtovaní sa uvedené číslo účtu nezobrazuje. Vrátite mi preplatok takým spôsobom, ako som požiadal?
Odpoveď: Áno, preplatok vám vrátime spôsobom, ktorý ste uviedli v Dohode o prevode práv a povinností spojených s členstvom v OSBD Žilina pri zmene vlastníka bytu.

Najčastejšie otázky o ZÁLOHOVOM PREDPISE

Odkedy mám uhrádzať zálohovú platbu z nového prepisu?
Odpoveď: Nový zálohový predpis je platný od 1. 7. 2024. Keďže sa platby uhrádzajú mesiac vopred, platbu za júl je potrebné poukázať už v júni.

Zálohový predpis ste mi znížili, môžem platiť pôvodnú sumu?
Odpoveď: Ak nechcete platiť zníženú sumu, môžete si úhrady nechať v pôvodnej výške.

Zálohový predpis ste mi zvýšili, môžem platiť pôvodnú sumu?
Odpoveď: Nie. V tomto prípade by vám vznikol nedoplatok a posielali by sme vám upomienky.

Zdá sa mi, že nový zálohový predpis nie je vypočítaný správne.
Odpoveď: Zálohové predpisy sme vypočítali podľa skutočných nákladov z vyúčtovania za rok 2023. Ak ste teda v roku 2023 alebo 2024 menili údaj o počte osôb bývajúcich v byte, môže byť výška novej zálohy skreslená. Odporúčame vám kontaktovať naše zákaznícke centrum (osobne, telefonicky alebo e-mailom) a požiadajte  o prepočítanie preddavku.

Ako sme v OSBD Žilina prepočítavali zálohové predpisy platné od 1. 7. 2024?

Odpoveď: Podľa skutočných nákladov z vyúčtovania za rok 2023. Jednotlivé položky sme upravili podľa vývoja cien takto:

 

 • Studená voda - SEVAK, a. s., od 1. 1. 2024 nárast ceny o 4,32 %. Zmena predpisu o +10 %.
 • Zrážková voda - SEVAK, a. s., od 1. 1. 2024 nárast ceny o 4,42 %. Zmena predpisu o +10 %.
 • Teplo:
  • MH Teplárenský holding (Žilinská Teplárenská), Bytterm, a. s., pokles variabilnej zložky, nárast fixnej zložky. Zmena predpisu o +10 %.
  • BINEKO, a. s., pokles variabilnej zložky o viac ako 22 %, fixná zložka bez zmeny. Zmena predpisu o +10 %.
  • Zmena predpisu na teplo o +10 % obsahuje:
   • 5 % rezervu z dôvodu výrazne teplej zimy v roku 2023,
   • 5 % rezervu z dôvodu zmeny spôsobu rozpočítavania tepla novou vyhláškou MH SR č. 503/2022 Z. z. účinnou od 1. 1.2023 ktorá zaviedla novú hodnotu Pmax rovnajúcu sa 2,5-násobku najnižšieho a najvyššieho nákladu na vykurovanie na m2.
  • Teplá voda – zmena predpisu o +5 % (MH Teplárenský holding (Žilinská Teplárenská),  Bytterm, a. s., BINEKO, a. s.).
  • Plyn dodávaný do kotolní – VSE, a. s., bez nárastu komodity, ale distribučné poplatky vzrástli o 13,6 %. Nárast ceny plynu po prepočte skutočných nákladov (komodita i distribučné poplatky) o viac ako 5 % v porovnaní s rokom 2023. Zmena predpisu o +8 %.

Elektrická energia v spoločných priestoroch - SSE, a. s., pokles komodity i distribučných poplatkov. Bez zmeny predpisu.
 

Ak ste si na domovej / vchodovej schôdzi odsúhlasili zmenu inej položky (napr. fondu opráv, odmenu domovníka...), túto zmenu sme tiež zahrnuli do nového rozpisu preddavku.

 

OSTATNÉ často kladené otázky

Čo na vyúčtovaní znamená „Stav konta k 30. 4. 2024“?
Odpoveď: Je to informácia o platbách v roku 2024 (vrátane predchádzajúcich rokov), ktorá zahŕňa aj rozdiel z vyúčtovania za rok 2023.

Čo ešte potrebujete vedieť?  

Ak ste v riadkoch vyššie nenašli odpoveď na svoju otázky, po 1. júni 2024 na ne radi odpovieme priamo v Zákazníckom centre OSBD Žilina alebo telefonicky na číslach 041 / 555 33 50, 51, 53 a 555 33 68. 

Ohľadne nákladov na teplo, teplú, studenú a zrážkovú vodu sa informujte u zamestnancov oddelenia služieb na tel. číslach 041 / 555 33 54, 57.