Ako sa vyvíjajú ceny energií?

Ako sa vyvíjajú ceny energií?

S novým rokom vždy očakávame, ako sa budú vyvíjať ceny energií. Aká je situácia v roku 2024?

V OSBD Žilina pozorne sledujeme vývoj na trhu s cenami energií a neustále ho prehodnocujeme.

Ako správca vychádzame z rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý stanovuje maximálne ceny pre dodávateľov energií. A tiež z rozhodnutí štátu o „zastropovaní“ či limite nárastu cien.

Plus, ako správca máme tiež neľahkú úlohu - nastaviť mesačný zálohový predpis tak, aby bol na účte bytového domu dostatok financií na pokrytie zálohových a vyúčtovacích faktúr pre jednotlivých dodávateľov, no zároveň aj na obmedzenie vzniku nedoplatkov v bytoch.

Ako sa vyvíjajú ceny energií, ktoré ovplyvňujú vaše náklady na bývanie v roku 2024, v porovnaní s rokom 2023?

  • studená voda, zrážková voda, SEVAK, a. s., od 1. 1. 2024 nárast ceny o 4,3 %.
  • cena plynu pre kotolne ostáva nezmenená, rozhodnutie o distribučných poplatkoch stanovuje ÚRSO.
  • elektrická energia v spoločných priestoroch, SSE, a. s.:

C sadzba: oproti roku 2023 pokles o 62 % (pre 38 odberných miest),

D sadzba: cena zostáva nezmenená (pre 980 odberných miest)  

Rozhodnutie o distribučných poplatkoch stanovuje ÚRSO.