Odpočty meračov: prekvapivá reakcia vlastníkov

Odpočty meračov: prekvapivá reakcia vlastníkov

Sezóna odpočov meračov je prakticky za nami. Stále spravujeme domy, kde musia chodiť odpočtári osobne. Reakcia vlastníkov nás prekvapila.

OSBD Žilina zrealizovalo do 10. januára 2024 odpočty nameraných spotrieb vody a tepla v 131 spravovaných bytových domoch, kde dosiaľ nemajú digitálne prístroje na diaľkový odpočet. Z 10 726 meračov, ktoré mali za úlohu odčítať vyškolení odpočtári v bytoch, sa im podarilo získať spotreby z  9 939 meračov. Za spoluprácu a ústretovosť vlastníkom ďakujeme.

Vlastníkom, ktorí neboli počas riadneho termínu odpočtov doma, sme do 23. januára 2024 odoslali dovedna 546 výziev, aby do 29. 1. vykonali tzv. samoodpočet a poslali nám hodnoty z meračov teplej a studenej vody alebo stav meračov na fotografii. Z toho 25 výziev sme zaslali vlastníkom bytov, v ktorých bolo  pri odpočte potrebné vymeniť ampulky na PRNV - odparovacích meračov tepla na radiátoroch. 


Zo všetkých výziev sme až 377 poslali e-mailovou poštou. Z nich sa niektoré maily vrátili ako neaktuálne. Keďže je vo vašom i našom záujme, aby ste od svojho správcu dostávali aktuálne informácie a vedeli na ne včas reagovať, aktualizujte si vaše kontaktné údaje. V tomto prípade sa snažíme vyhnúť tomu, aby sme vlastníkom bytov s neodčítanými meračmi museli podľa zákona vypočítať náhradné spotreby, násobne vyššie ako skutočne namerané. 

Odozva na 546 výziev nás príjemne prekvapila, reagovalo až 415 oslovených vlastníkov (pre porovnanie, v roku 2022 ich bola približne polovica). Poslali nám fotografie stavu meračov z 285 bytov, sami merače odčítali v 54 bytoch. V 72 bytoch sa nám podarilo dohodnúť individuálny termín spoplatneného odpočtu, na žiadosť vlastníkov. Hodnoty spotrebovanej vody zo 4 bytov nám doniesli vlastníci osobne.

Po náhradných a individuálnych odpočtoch zostalo neodčítaných 131 bytov (pre porovnanie, vlani ich bolo 210). Keďže však vlastníci zasielajú odpočty až do vykonania rozúčtovania nákladov, počet meračov sa k 31. 3. 2024 ešte môže zmeniť. 

Počas januára a februára 2024  sme zabezpečili aj odčítanie dovedna 38 211 elektronických meračov s diaľkových odpočtom (k 31. 12. 2023).