Inflácia zvýši príjmy niektorých domov

Inflácia zvýši príjmy niektorých domov

Inflácia za rok 2023 síce dočahovala na najvyššie hodnoty v histórii samostatného Slovenska, niektoré domy však budú mať vyššie zisky.

Priemerná miera inflácie za celý rok 2023 dosiahla 10,5 %, čo je štvrtá najvyššia hodnota v 30-ročnej histórii samostatného Slovenska. S vysokou mierou inflácie sa musíme vysporiadať aj my ako správca.

Dobrou správou je, že inflácia klesá hlbšie pod 10 percent a najhoršie už máme za sebou.

Inflácia však prináša aj zisk – tým bytovým domom, ktoré prenajímajú spoločné priestory. Pravidelne  tak majú príjem do fondu prevádzky, údržby a opráv domu, zohľadnený o mieru inflácie.

Na základe 48 zmlúv o nájme spoločných priestorov alebo častí domu sme ako správca aj v januári 2024 poslali 12 spoločnostiam a 12 fyzickým osobám oznámenia o zvýšení nájmov podľa miery inflácie v predchádzajúcom kalendárnom roku. Vlastníci si teda vo fondoch prilepšia dovedna o takmer 15 000 eur. 

Máte aj vy vo vašom dome spoločné priestory vhodné na prenájom a nevyužívate ich? Zvážte to, nepotrebnú práčovňu, kočikáreň, sušiareň, voľnú strechu či fasádu domu môžete prenajať - ak sa na tom zhodne nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
Ako správca máme zároveň skúsenosť, že spoločné priestory domov vhodné na prenájom obyvatelia v starších domoch takmer nevyužívajú, alebo slúžia ako skladiská.

Nájomné možno dohodnúť ako jednorazovú platbu za celé obdobie trvania nájmu, alebo pravidelné, teda mesačné, polročné či ročné nájomné.
Príjem z takéhoto prenájmu sa zdaňuje zrážkovou daňou najneskôr k 31. januáru nasledujúceho roka po zdaňovacom období.