Roky sa rozhodujú pre najmodernejšie riešenia

Roky sa rozhodujú pre najmodernejšie riešenia

V bytovom dome na Ulici E. Nécseya 2 v Žiline na Vlčincoch nájdeme viacero zaujímavostí týkajúcich sa jeho postupnej obnovy. Či už zrealizovaných, alebo vo forme plánov či vízií. Jednou z najnovších a pre tento dom najvýznamnejších zmien, ktorá určite bude inšpirovať aj iné domy, je nový, takzvaný priechodný výťah. Viac ako osem rokov je v tomto dome zástupcom vlastníkov Peter Martinec, ktorý je zároveň aj predsedom členskej samosprávy. Ochotne nás pozval... na slovíčko.

Obnova domu s 32 bytmi sa začala v časoch odpredávania bytov do osobného vlastníctva. P. Martinec v minulosti svoju prácu predsedu členskej samosprávy a zástupcu vlastníkov na nejaký čas prerušil, no opäť sa k nej vrátil.

Postavený medzi poslednými, zateplený medzi prvými
Prvou veľkou obnovou v dome bolo jeho zateplenie v roku 2003. Tu treba pripomenúť, že spolu s okolitými domami rovnakého typu bol tento vežiak síce postavený medzi poslednými panelákmi na Vlčincoch, no zateplený bol medzi prvými v Žiline. „Hoci zatepľovanie bolo vtedy novinkou, vlastníci bytov sa k nemu postavili pozitívne. A keďže sme boli jeden z prvých domov, kde boli použité nové technológie, podarilo sa nám to zrealizovať aj za priaznivú cenu,“ rozpráva zástupca vlastníkov a pokračuje: „Ruka v ruke so zateplením sme si dali nainštalovať pomerové merače tepla. Tri roky po zateplení domu sme ušetrili na teple 25 – 30 percent. Samozrejmosťou sú termoregulačné hlavice a ventily na radiátoroch.“

Na zateplenie vlastníci použili financie
z komerčného úveru, ktorý splatili po ôsmich rokoch. „Pokiaľ ide o návratnosť, po 13 rokoch od zateplenia sme už na jej hranici,“ dopĺňa P. Martinec.

Mať financie v minulosti – zateplili by naraz
Efekt zatepľovania by bol určite vyšší, keby spolu s plášťom domu vtedy zateplili aj strechu a vymenili okná so starými kovovými rámami. A ak by si všetci obyvatelia dali vymeniť pôvodné okná za plastové. „Nebolo na to dosť financií a okná si každý vlastník riešil sám. „Aj počas splácania úveru sme robili iba menšie opravy a nevyhnutnú údržbu domu,“ konštatuje P. Martinec. Keď sa po splatení úveru vo fonde domu nazbieralo viac prostriedkov, pred tromi rokmi z neho kompletne pokryli výmenu pivničných okien a o niečo neskôr aj spoločných schodiskových okien.

So zadlžovaním opatrne
Nezadlžovať sa za každú cenu – to je filozofia v tomto dome. „Panelák aj s ľuďmi starne. Aj keď určitá časť obyvateľov by dokázala uniesť zvýšený príspevok do fondu domu, zvyšná časť ťažšie. To musíme zohľadniť a vždy nájsť nejaký rozumný kompromis,“ uvažuje P. Martinec, aj keď dodáva: „Na druhej strane, dnes sú úvery lacné a pri väčších obnovách je výhodné ich využiť. Pretože je potrebné počítať s tým, že o päť až desať rokov môže byť obnova bytových domov nepomerne drahšia.“

Na Nécseya 2 sa vlastníci bytov rozhodnú pravdepodobne z polovice pokryť úverom ďalšiu z veľkých obnov domu - zateplenie strechy. Chceli by to zrealizovať na budúci rok. Na OSBD je už rozbehnuté výberové konanie na projektanta. Ľudia by tiež mali radi aj zväčšené lodžie, ktorých hĺbka by dosiahla až 2 metre. „To už by sme však nezvládli bez navýšenia príspevku do fondu domu,“ hovorí P. Martinec.
Image

Peter Martinec

„Pokiaľ ide o návratnosť, po 13 rokoch od zateplenia sme už na jej hranici,“ dopĺňa P. Martinec.
Odstránili nepraktické riešenia
Vlastníci sa dokázali popasovať aj s obmedzeniami niekde zvláštne a neprakticky riešeného domu. Príkladom je výmena poruchového výťahu, ktorého vnútorné dvere navyše zmenšovali priestor tak, že prakticky neumožňovali prepravu s kočíkom či invalidným vozíkom. Po tom, ako do výťahu rokmi investovali nemálo financií, rozhodli sa pre nový a rovno aj priechodný. Má dvere na jednej aj druhej strane a novú nástupnú stanicou oproti hlavnému vstupu do domu, vďaka ktorej už ľudia nemusia ísť k výťahu po schodoch. Cena takéhoto výťahu oproti klasickému, navyše s väčšou kabínou, nebola omnoho vyššia. A aj napriek obavám napokon zvolili automatické dvere. Síce „iba“ 70 cm široké, no do výťahu sa teraz zmestí kočík, invalidný vozík aj bicykel. „Počas ôsmich mesiacov používania sme s dverami ani s výťahom nemali problém. Prípadné poruchy riešime operatívne so servisným strediskom dodávateľa,“ hodnotí zástupca vlastníkov.

Úbytok svetla na priestranných chodbách domu, ktorý spôsobilo obloženie  kovovej klietky výťahu stenami, doriešia drobnejšou investíciou do automatických svetiel na každom medziposchodí. Madlá zábradlia sú teraz namontované na spomínanom obložení výťahu.

Zvolili moderné riešenia
Už nejakú dobu odpočtári nemusia pri koncoročných odpočtoch spotrieb teplavstupovať do bytov, hodnoty odčítajú na diaľku. Tento systém by v dome radi využili aj pri meračoch na studenú a teplú vodu. Zástupca vlastníkov hovorí: „S OSBD ešte dolaďujeme, aby sa tieto informácie pravidelne dostávali aj k vlastníkom bytov. Dáva to nielen lepší prehľad o tom, kto má akú spotrebu. Pravidelné vyhodnocovanie spotrieb na päte domu a v bytoch nám tiež môže pomôcť eliminovať prípadné úniky vody alebo iné problémy.“   

Teplá voda pod kontrolou   
V dome už zrealizovali aj hydraulickú reguláciu rozvodov teplej vody. Peter Martinec rekapituluje: „Firma nám po roku bezplatne overila, že parametre po regulácii spĺňame. Takže teplá voda už má všade rovnakú teplotu, a keby aj časom nie, dáme to jednoducho premerať a môžeme tým argumentovať u dodávateľa teplej vody.“
Spolu s reguláciou vymenili v dome aj stúpačkové ventily. Pritom boli otvorené rozvody, a tak videli, že si ešte v najbližších niekoľkých rokoch nevyžiadajú výmenu. Napokon, dom je relatívne mladý, bol skolaudovaný v roku 1982.

Keď domy spolupracujú
Bytové domy na Nécseyovej spolupracujú. „V tejto našej užšej lokalite okolitých domov sa stretávame tak akosi po susedsky. Je dobré, keď si zástupcovia vlastníkov vymieňajú skúsenosti. Lebo každý dom rieši niečo iné. A odporúčania tých, čo majú s obnovou určitej časti domu už svoje skúsenosti, sú pre nás dôležitou informáciou, ktorá pomáha rozhodnutiam vlastníkov,“ vysvetľuje P. Martinec.
Zástupcovia vlastníkov najnovšie uvažujú, že sa spoločne pozrú na spotreby tepla. Napokon, všetky vežiaky boli zateplené približne v rovnakom období – okolo roku 2003.

Nedávno a vo vzdialenej budúcnosti
Z nedávnych obnov domu spomenieme výmenu osvetlenia chodieb za automatické (so súmrakovým a pohybovým senzorom), vyčistenie zanesenej odtokovej šachty na dažďovú vodu či zateplenie priestoru pri vstupe do pivníc a osadenie nových dverí. Naopak, hudbou vzdialenej budúcnosti je vízia využitia fotovoltaických panelov (podľa P. Martinca možno na nočné osvetlenie spoločných chodieb).
 
Na záver
Je len dobré,  ak vlastníci majú starosť nie len o svoje byty, ale aj záujem o zveľadenie toho, čo je spoločné.Stále sú medzi nami ľudia nezahľadení iba do svojho. Také sú aj susedy Petra Martinca: „Chcel by som vyzdvihnúť šikovné mamičky z nášho domu. Na základe ich podnetu sa mesto pravidelne stará o detské ihriská medzi našimi domami,“ konštatuje a dodáva: „Vlastníci oceňujú aj dobrú spoluprácu s OSBD - kvalifikovaný prístup pracovníkov a ochotu riešiť problémy týkajúce sa nášho bytového domu.“