Rodina „našich“ domov sa rozrastá

Rodina „našich“ domov sa rozrastá

Od 1. novembra 2023 bude „rodina“ bytových domov spravovaných OSBD Žilina opäť širšia.

 

Do našej správy prichádza ďalší bytový dom. Tentoraz v centre, na Ul. Vojtecha Tvrdého 784/5 v Žiline.  Je tu 16 bytov a 6 nebytových priestorov.  Byty a nebytové priestory majú vlastný ohrev vody a vykurovanie.

 

Ako správca v prvom rade v bytovom dome zvoláme schôdzu vlastníkov. Hlavnými bodmi programu sú:
schválenie montáže vodomerov na studenú vodu, zmena spoločnosti servisujúcej výťahy, schválenie upratovania a výšky tvorby fondu obnovy domu (FOD), voľba zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ZVB).

Image