Máme nových kolegov

Máme nových kolegov
Náš pracovný kolektív v závere minulého roka doplnili traja noví kolegovia. Jana Jánošíková – informátorka,  pracovníčka v podateľni.

Ivana Sedláka  – technika pre vyhradené technické zariadenia (výťahy) nahradil Jaroslav Trnka.

Namiesto dnes už penzistu Ladislava Kasáka bude  techničkou  pre bežnú údržbu za Hliny, rozptyl smer Rajec, Daniela Smatanová.