Celozávodná vianočná dovolenka

Celozávodná vianočná dovolenka
Od 22. - 31. 12. 2021 vrátane a 7. 1. 2022 je na OSBD Žilina celodružstevná dovolenka. Havarijné prípady nahláste u informátorov: 041/555 33 11.