Aby ste mali výhodné úroky

Aby ste mali výhodné úroky

Pravidelne sledujeme úrokové sadzby úverov domov v našej správe, aby vlastníci mali čo najvýhodnejšie úroky.

 

Väčšina vlastníkov z domov v našej správe financovala obnovu bytového domu z úveru.

Najmä v druhej polovici roku 2022 sa zvýšili úrokové sadzby na medzibankovom trhu a rekordne vzrástla inflácia.

Európska centrálna banka s cieľom bojovať s infláciou zvyšovala úrokové sadzby v roku 2022 dovedna trikrát.

Hneď na začiatku roka 2023 sme preto analyzovali všetky úvery bytových domov vo vzťahu k novým úrokovým sadzbám, nastavenej tvorbe fondu opráv a možnosti domov splácať úvery.

Zároveň zamestnanci ekonomického útvaru OSBD Žilina, v spolupráci s bankami mesačne monitorujú a prehodnocujú úrokovú sadzbu Euribor. Táto sadzba vychádza z priemerných úrokových sadzieb, za ktoré si veľká skupina európskych bánk návzájom požičiava finančné prostriedky. 

Bytovým domom, ktoré majú úrokovú sadzbu na úvere naviazanú na Euribor, sa zvýšila mesačná splátka úveru aj o viac ako 50 %.

Jednou z možností, ktorú sme bytovým domom navrhovali, bolo predčasné splatenie úveru. Druhou možnosťou bola zmena typu úrokovej sadzby na úvere s fixáciou na 5 rokov.

Za posledný rok využilo prvú možnosť 8 domov a druhú 7 domov. Ostatné bytové domy, ktoré sme oslovili sa momentálne rozhodujú alebo už čakajú na schvaľovanie v banke.

Graf zobrazuje vývoj úrokových sadzieb od roku 1998 do roku 2023, s výrazným nárastom v roku 2022.

Image