Z vlhnúceho a vytopeného domu sa stalo príjemné bývanie. Vlastníci výrazne ušetrili aj na plyne

Z vlhnúceho a vytopeného domu sa stalo príjemné bývanie. Vlastníci výrazne ušetrili aj na plyne

Pasovanie sa s plesňami v dome býva nekonečné. Keď však voda už nielen presakovala, ale bytový dom vo Varíne aj vytopila, vlastníci sa rozhodli konať. A rozumne sa rozhodli, spoločne s týmto problémom vyriešiť aj komplexnú obnovu svojho bývania.

 

Menšia bytovka na Ulici Antona Bernoláka 1, 2 vo Varíne s 12 bytmi prešla komplexnou obnovou v rokoch 2019 až 2020. Vlastníci si vybrali spoločnosť PMGSTAV SK. A hoci počas rekonštrukcie nastali situácie, s ktorými vlastníci nepočítali, dokázali v spolupráci s OSBD Žilina aj s vybranou firmou pohotovo zareagovať.

Pohotovo reagovať znamenalo, riešiť už počas samotnej obnovy pôvodne neplánované zásahy na kanalizácii. Pozmenili preto časť projektu, čo bolo možné, keďže financovanie pokrývali z komerčného úveru.  

 

Využili výhody komerčného úveru

Komerčný úver bol pre tento dom v podstate nevyhnutnosťou, keďže vo fonde domu bolo veľmi málo peňazí. „Keďže vtedajší fond postačoval akurát na revízie a drobné opravy, OSBD nám pomohlo vybaviť dostatok financií prostredníctvom komerčného úveru. Aj preto, aby sme úver zvládali splácať,“ vysvetľuje Jaroslav Haluška, zástupca vlastníkov bytov.

Image

Zakrátko významnejšie usporili na plyne

Komplexná rekonštrukcia pôvodne zahŕňala zateplenie domu aj výmenu strešnej krytiny (a odvetrávacích turbín). Vlastníci sa rozhodli aj pre nové rozvody kanalizácie a studenej vody. Pôvodné balkóny nahradili väčšie a komfortnejšie závesné lodžie. Základy domu sú odizolované a plochy okolo domu spevnené.
Vlastníci dali vyregulovať kúrenie, keďže najvzdialenejšie byty od spoločnej kotolne boli predtým najmenej vykurované. „Onedlho sme zaznamenali aj väčšiu úsporu plynu,“ konštatuje Jaroslav Haluška, zástupca vlastníkov bytov. Úsporu ovplyvnilo tiež zateplenie priestorov povaly, cez ktorú unikalo množstvo tepla.

Nepredvídané situácie nemusia byť katastrofou

Pre nepredvídané situácie, ktoré vlastníci museli riešiť, pozmenili niektoré časti projektu alebo urobili niečo navyše: Okrem pôvodne neplánovaných zásahov na kanalizácii dali osadiť zámkovú dlažbu až po hlavnú cestu. A namiesto pôvodnej dlažby na sokel, ktorá farebne nevyhovovala, vybrala 4-členná komisia marmolit, ktorý „ladí“ s fasádou. Za vlastné prostriedky si dali opraviť hlavný prívod elektriny do domu.

Po čase si tiež zafinancovali dobudovanie plochy pri dome, ktorú využívajú ako parkovisko.  

Image

Komplexná revitalizácia bytových domov
a verejných budov