Oplatí sa obnovu pozastaviť, než platiť priveľa

Oplatí sa obnovu pozastaviť, než platiť priveľa

Kým sa vlastníci z bytovky na adrese Antona Bernoláka 50, 52 v Žiline dostali v rámci projektu obnovy k výmene elektrických rozvádzačov v dome, narástli ceny tovarov aj služieb. Museli to riešiť „za pochodu“.

 

Realizáciu síce pozastavili, no že si za zhotoviteľa vybrali firmu Stavomat a spol. s. r. o. , to neľutujú. Súčasťou obnovy bola tiež výmena častí bleskozvodov, podlahy na schodisku a markíz nad vstupmi do domu. Z troch firiem, ktoré predložili ponuku, sa výberová komisia domu rozhodla práve pre spoločnosť Stavomat, ktorú potom vlastníci schválili v písomnom hlasovaní. 
„Pri našom rozhodovaní zavážila samozrejme ponúknutá cena, ale aj lešenie zahrnuté v cene ponuky, na rozdiel od iných dodávateľov a najkratší čas pre trvania obnovy,“ hovorí zástupca vlastníkov Ing. Peter Vonš.

Rekonštrukciu vlastníci financovali z komerčného úveru. Najdrahšia bola obnova 56 lodžií a 24 kusov zábradlí francúzskych okien z troch strán domu, ktorá sa začala vlani v máji. „Niektoré balkóny boli naozaj v zlom stave a musím oceniť prístup firmy Stavomat, ktorej pracovníci urobili aj niečo naviac, ako bolo v projektovej dokumentácii, napríklad demontáž a montáž satelitov na zábradliach, doplnenie chýbajúcich parapiet a podobne,“  konštatuje P. Vonš.

Image
Ako sme spomínali, obnova bola pozastavená pred výmenou elektrických rozvádzačov, pri ktorých riešili nielen podstatný nárast ich ceny, ale aj zmenu projektovej dokumentácie. Napokon túto časť obnovy zrealizovali iba čiastočne a až po zime, projekt dokončili v apríli roku 2022.

Pozitívne je, že vlastníci nemuseli kvôli tejto obnove navyšovať mesačný príspevok do fondu opráv bytového domu.

Bytový dom na žilinskom Bulvári, ktorý bol zateplený ako prvý v Žiline, je už do veľkej miery obnovený.  Okrem poslednej rekonštrukcie má vymenené výťahy -  zaujímavosťou je, že v každom z dvoch vchodov od iného dodávateľa.  Nové sú aj spoločné rozvody a rozvody v bytových stúpačkách.

Peter Vonš je zástupcom vlastníkov asi 2 roky. Ľudia sa na neho však súčasne obracajú aj s agendou domovníka, preto by sa ním rád stal aj oficiálne. Rozhodnú o tom vlastníci na najbližšej schôdzi.

Image

Stavomat a spol., s. r. o.

Staviame pre vás už 20 rokov

profesionalita – skúsenosti – kvalita