Nekonečný príbeh? Zdanlivo ním môže byť aj obnova domu

Nekonečný príbeh? Zdanlivo ním môže byť aj obnova domu

Urobiť prípravu na lepšie bývanie, a potom čakať na jej realizáciu celé roky? Aj to sa stáva, hoci nie často. Prečítajte si o dvoch obnovách bytových domov, ktorých obyvatelia si prežili svoj „neverending story“. 

Bytový dom na Orgovánovej ul. č. 1, Rajec:

Hoci sa obnova tohto bytového domu zdala byť nekonečným príbehom, dnes môžeme povedať, že je vo finále.

V minulosti bola bytovka v správe spoločenstva vlastníkov a obnovy sa robili iba čiastočne. Vlastníci sa rozhodli zatepliť iba severnú stenu domu. V roku 2009 dali tiež opraviť balkóny, no nevybrali si dobrú firmu: vinou nekvalitnej hydroizolácie voda pretekala do okien. Ďalšie naplánované obnovy sa v minulosti v tomto 5-poschodovom dome s 25 bytmi vôbec nerozbehli.

Medzičasom dom prešiel pod správu OSBD Žilina, no nezačala sa realizovať ani plánovaná výmena strechy v roku 2016, ani čiastočné zateplenie domu. Ako správca sme podporovali vlastníkov v komplexnej rekonštrukcii domu. Nakoniec sa pre ňu rozhodli, keď sa už na „opravených“ balkónoch začali prejavovať poruchy.

Vo výberovom konaní uspela spoločnosť PMG Stav. Zástupca vlastníkov Juraj Trnovec hodnotí: „Z mojej strany sme s prácami maximálne spokojní.“

Realizácia sa začala pred letom 2021. V tomto období je už zateplený dom i strecha, na ktorej sú nové bleskozvody.
„Už teraz cítime v bytoch zmenu klímy a myslím, že ľudia budú spokojní, keď na teple aj ušetríme,“ konštatuje J. Trnovec.

Na balkónoch postupne pribúda nová dlažba a nové konštrukcie. Obnovená je aj výťahová šachta, výmeny sa dočkali rozvody vody aj kanalizácie. Na rad ešte príde okapový chodník.

„Komplexnú obnovu financujeme komerčným úverom. Budeme ho splácať dlhšie, no pre vlastníkov sú únosnejšie nižšie mesačné platby,“ dopĺňa zástupca vlastníkov.
Okrem úspešnej obnovy sa im podarilo doplatiť aj prvý úver, ktorým financovali v roku 2009 spomínanú nevydarenú obnovu balkónov.

Tulská 27 – 31, Žilina – sídlisko Vlčince:

Vlastníci chceli obnovovať dom už pred rokmi. Napriek tomu, že mali vydané stavebné povolenie, napokon s komplexnou obnovou nesúhlasili. Zrealizovali iba zateplenie severnej steny domu a strechy.
Potom tri roky nebol v dome zástupca vlastníkov. Až v roku 2017 si zvolili Petra Širanca.

„Prvé čo som začal robiť, boli cenové odhady obnovy domu, návrhy financovania a nastavenie novej tvorby fondu domu. Hlavne kvôli starším ľuďom som nechcel, aby sa príspevok do fondu príliš zvýšil. Preto som rozmýšľal, že z obnovy vynecháme výťahy,“ hovorí P. Širanec.
Tieto návrhy predložil na „svojej“ prvej schôdzi v roku 2018. Aby na riešenie obnovy nebol sám, vlastníci si spomedzi seba vybrali aj členov komisie.

Keďže na schôdze chodieva málo ľudí, plán obnovy (zateplenie obvodového plášťa, výmenu rozvodov plus reguláciu tepla a teplej vody) a tiež zvýšenie poplatku do fondu nakoniec odsúhlasili v písomnom hlasovaní. 

Projektová dokumentácia obnovy domu sa začala riešiť v januári roku 2019, v máji bol dokončený projekt so zapracovanými požiadavkami vlastníkov. V júni vybrali projektanta pre výmenu stúpačiek a na schôdzi schválili projektovú dokumentáciu pre zateplenie. Stavebné povolenie dostali v januári 2020. V apríli toho roku sa malo konať výberové konanie na zhotoviteľa obnovy domu.
„Aktívne som aj sám hľadal a oslovoval firmy, navrhol som ich šesť, správca navrhol štyri. Desať firiem vo výberovom konaní bolo možno aj rekordom na bytovom družstve,“ odhaduje P. Širanec.

Potom sa však pre covidové opatrenia nemohli konať schôdze a výber zhotoviteľa sa odsunul na júl 2020.

Z desiatich spoločností, ktoré sme ako správca oslovili, 8 predložilo cenové ponuky. Komisia vlastníkov rozhodla, že sa budú prezentovať 4 z nich. Komisia a zástupca vlastníkov chodili prezerať realizácie týchto zhotoviteľov a od bývalých zákazníkov zbierali referencie. V auguste 2020 vlastníci na schôdzi konečne schválili zhotoviteľov zateplenia i stúpačiek.
Na spôsobe financovania sa dohodli v písomnom hlasovaní. Zvolili si komerčný úver, síce s dlhšou dobou splácania, no s nižšími mesačnými splátkami.

Aby prekážok nebolo dosť, najskôr odsunul výmenu rozvodov zhotoviteľ – na január 2021. Keď už mali začať, ľudia to odmietli pre pandémiu, a tak sa rozvody vymieňali až v máji a júni. Potom zrealizovali vyregulovanie teplej úžitkovej vody.

Čo sa podľa plánu podarilo, bolo zateplenie domu: medzi aprílom a augustom. Po zateplení dali vyregulovať aj vykurovaciu sústavu.

So zhotoviteľom sme boli spokojní, riešil všetky naše požiadavky a pripomienky. Výhody zateplenia už pociťujeme,“ dodáva Peter Širanec.
Napokon sa teda aj tento zdanlivo „nekonečný príbeh“ úspešne skončil.