Kontroly núdzového osvetlenia

Kontroly núdzového osvetlenia
V domoch s viac ako 8 podlažiami sme ako správca v roku 2021 zabezpečili kontroly núdzového osvetlenia (podľa platnej legislatívy). V hľadáčiku sa ocitol celkový stav, označenie či neporušenosť osvetlenia, ale aj stav náhradného zdroja elektrickej energie.
Prevažná časť núdzových svietidiel je v nevyhovujúcom stave, keďže sú staré. Preto sme oslovili 3 dodávateľov, aby predložili cenové ponuky na ich výmenu. S požiadavkou, aby núdzové svietidlá boli schopné nezávisle svietiť minimálne 1 hodinu.
Po vyhodnotení cenových ponúk sme rozhodli o výbere spoločnosti Jozef Solárik - ELPAS s. r. o., Žilina. Zrealizuje výmenu LED núdzového svietidla s 3-hodinovou svietivosťou v cene 26,28 eura za 1 kus. Náklady za výmenu svietidiel budú hradené z fondov domov.