Blahoželáme jubilantom od februára do mája

Blahoželáme jubilantom od februára do mája

Vo februári 2024 mali svoje okrúhliny títo zástupcovia vlastníkov a domovníci:

Zuzana Kozáková, Vladimír Štaffen, František Garel, Iveta Vdovičíková.

V marci oslavovali: Vladimír Šolc, Jozef Hrico, Peter Hulin, Jozef Dubeň, Zlatoň Babík, Robert Majtán, Marek Dotko, Marek Ďuríček.

V apríli si pripomenuli svoje jubileá:  Ing. Ján Krupa, Ján Gura, Renata Smolková, Jaroslav Hasko.

V máji sme gratulovali: Ing. Vladimír Pikna, Ing. Ján Mišuth, Ladislav Majtán, Dagmar Kodymová, Ing. Ján Hojo, Ľubica Pešková, Milan Hrošovský, Ing. Marcel Alman.

Dodatočne gratulujeme a prajeme najmä veľa zdravia.