Blahoželanie januárovým jubilantom

Blahoželanie januárovým jubilantom

V prvom mesiaci roka 2024 si svoje okrúhle narodeniny pripomenuli títo zástupcovia vlastníkov a domovníci:

Zástupkyne a zástupcovia vlastníkov: Anna Bebčáková, Bc. Marek Mikulík, Pavol Pilát.
Domovníčky a domovníci: Eva Méryová, Ing. Igor Bátor, Lukáš Červeník.

Srdečne gratulujeme, prajeme najmä veľa zdravia a ďakujeme za spoluprácu.