Končíme s odčítavaním meračov

Končíme s odčítavaním meračov
V tomto období končíme s odčítavaním meracích prístrojov v bytoch (studená voda, teplá voda, merače tepla na vykurovacích telesách), ktoré sme realizovali od 15. 11. 2021 do 10. 1. 2022. Z 11 810 bytov sa nepodarilo odčítať merače iba v 284 bytoch. Po písomných a e-mailových výzvach vlastníkom bytov, sme dodatočne k 27. 1. 2022 odčítali merače v 169 bytoch. Z toho nám 160 vlastníkov zaslalo fotografiu stavu merača, v 9 prípadoch bolo nutné vymieňať ampulky na meračoch tepla. Odpočty, pri ktorých vlastníci sprístupňujú byty, pokračovali do 31. 1. 2022.   

Cieľom OSBD ako správcu je odčítať čo najviac meračov v bytoch. Snažíme sa tak  predchádzať zbytočným reklamáciám a nespokojnosti našich zákazníkov v súvislosti s nadchádzajúcim vyúčtovaním.