Prečo „naše“ domy podstúpili bezpečnostné obhliadky?

Prečo „naše“ domy podstúpili bezpečnostné obhliadky?

V bytových domoch a na sídliskách sa chceme cítiť bezpečnejšie. Preto sme sa rozhodli konať.

 

Mestská polícia predstavila verejnosti v septembri 2022 projekt nazvaný Bezpečne v meste – bezpečná adresa, ktorý začala rozbiehať na jar roku 2023.

Ako správca bytov a nebytových priestorov sa na ňom podieľame aj my. Zatiaľ sa prihlásilo 15 domov v našej správe. Z nich sa už v troch domoch konali obhliadky, zamerané na pocit bezpečia ich obyvateľov: na Berlínskej ul. 7, 8, 9 (zástupca vlastníkov Bc. Milan Piliar), na Ul. E. Nécseya 3 (Ing. Pavol Birčák) a na Černovskej ul. 6 - 11 (Michal Krebes).

Obhliadky ďalších bytových domov sa budú konať v nadchádzajúcich mesiacoch.

 

Okrem toho má projekt zvýšiť záujem vlastníkov o dianie v bytových domoch, zlepšiť susedské vzťahy, posilniť funkciu domovníkov a zástupcov vlastníkov a znížiť výskyt kriminality.

 

O zvýšenom záujme OSBD Žilina pridať sa do tohto projektu svedčí aj fakt, že pilotným bytovým domom, kde opatrenia spustia do bežného života, bude bytový dom na Berlínskej 7 – 9. Tu je zástupcom vlastníkov práve Milan Piliar, predseda predstavenstva OSBD Žilina.

Z vyhodnotených výsledkov neskôr vznikne tzv. Manuál bezpečného bývania.

Image