Májoví, júnoví a júloví jubilanti

Májoví, júnoví a júloví jubilanti

Zástupcovia vlastníkov bytov a domovníci oslávili svoje okrúhliny

Títo jubilanti – zástupcovia vlastníkov bytov a domovníci oslávili svoje okrúhliny v máji, júni a v júli: 

Juraj Dojčiak (máj),
Ing. Jozef Brun, Ing. Igor Čepčáni, Ing. Alena Fričová, Mirosláv Gápa, Peter Greguš, Jozef Kováč, František Maar, Andrea Magočová, Radoslav Slaný (jún),
Ing. Jana Bláhová, Iveta Burešová, Milan Zimen (júl).

Blahoželáme a prajeme najmä veľa zdravia!