Kontrolnú komisiu budú viesť ženy

Kontrolnú komisiu budú viesť ženy

Kontrolná komisia OSBD Žilina má nové vedenie.

 

Členovia kontrolnej komisie družstva si 2. júna 2022 spomedzi seba zvolili nové vedenie. Predsedníčkou sa stala Monika Hrabovská a podpredsedníčkou Ing. Milada Kodajová. Hlasovalo šesť z dovedna 7 členov komisie, jeden člen sa na voľbe nezúčastni.
Počas Zhromaždenia delegátov v máji 2022 zvolili delegáti za novú členku kontrolnej komisie Veroniku Pálfyovú.    
V uplynulom období bol predsedom kontrolnej komisie nedávno zosnulý Ing. Otto Wiesler.