Daňové priznanie

Daňové priznanie
Pre mnohých je postrachom. Pre nás nie. 

Výsledkom tímovej spolupráce zamestnancov OSBD Žilina na inventarizácii majetku, pohľadávok a záväzkov družstva za rok 2021, boli podklady pre spracovanie daňového priznania a účtovnej závierky. Ich profesionálnu prípravu  ocenil aj audítor. Daňové priznanie sme podali v riadnom termíne do 31. 3. 2022.  
Zároveň sme spracovali ročnú Správu o činnosti družstva k 31. 12. 2021 a vypracovali Hospodársko – finančný plán na rok 2022. Vašim zástupcom ich odprezentujeme na májovom Zhromaždení delegátov.