Elektroinštalácie a bleskozvody, zámočníctvo

PMGSTAV SK, s. r. o.
PMGSTAV SK, s. r. o.
Kompletná revitalizácia bytových domov a verejných budov / poradenstvo a odborná činnosť / inžiniering / stavebná činnosť / čistenie fasád

Kontakty:
ELEKTROOPRAVY Jaroslav Majerčík
ELEKTROOPRAVY Jaroslav Majerčík


Kontakty:
  • Lipová 158/8, 015 01 Rajec
  • +421 940 503 950
  • majercik.jaroslav@gmail.com
EL-MARA, s.r.o.
EL-MARA, s.r.o.
Oprava a údržba v profesiách elektroinštalácie a bleskozvodu, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení.

Ing. Radoslav Majtán,
konateľ Rosinská 8542/32 A, 010 08 Žilina

Kontakty:

ELPAS, s. r. o.
ELPAS, s. r. o.
Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení (výťahov) / Modernizácia a rekonštrukcia výťahov / Stavba a montáž nových výťahov a výťahových systémov / Servisné prehliadky a skúšky výťahov

Kontakty:
B-ing, s. r. o.
B-ing, s. r. o.
Komplexné obnovy bytových domov (projekčná, inžinierska a stavebná činnosť)/spolupracujeme s renomovanými dodávateľmi materiálov a technológií/zrealizovaných viac ako 70 obnov bytových domov/zatepľovanie, obnova už zateplených domov/ výmena rozvodov/klampiarske práce/obnova balkónov, loggií, výstavba prefabrikovaných loggií/rekonštrukcie výťahov, elektroinštalácií, spoločných priestorov/bezplatné cenové ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie a rôzne druhy financovania obnovy/ príprava podkladov o obnove na schôdzu vlastníkov a ďalšie služby.

Kontakty:
  • Drozdia 2, 010 014 Žilina
  • Ing. Peter Dobrovolský, konateľ
  • +421 944 454 74
  • peter.dobrovolsky@b-ing.sk
  • www.b-ing.sk/

OSBD

Adresár firiem