Žiadame o podporu zo štátneho fondu

Žiadame o podporu zo štátneho fondu
Aj v roku 2022 ako správca predkladáme Štátnemu fondu rozvoja bývania niekoľko žiadostí o financovanie obnov bytových domov v našej správe. Sú to domy, pre ktoré je tento spôsob financovania najvýhodnejší.

V januári 2022 sme podali žiadosť za dom na Trnavskej 1 v Žiline – na Vlčincoch (obnova výťahov, rozvodov a balkónov).

Do druhého možného termínu v septembri plánujeme poslať ďalšie 3 žiadosti, pre domy v Žiline na sídlisku Vlčince: na Minčolskej 1 – 4  (obnova rozvodov, výťahov, okapového chodníka so soklom), na Tulskej 15 – 20 (obnova rozvodov, výťahov) a na Dobšinského 7 – 11 (rozvody, výťahy, vstupy). Na projektovej dokumentácii v súčasnosti pracujeme.