Z odstrašujúcej ubytovne je atraktívne bývanie v centre mesta

Z odstrašujúcej ubytovne je atraktívne bývanie v centre mesta
Bývalá ubytovňa, dnes bytový dom na Závodskej ceste 60 v Žiline, bola postavená v roku 1965. Posledné roky si nešlo nevšimnúť, že dom bol vo veľmi zlom stave a pôsobil až odstrašujúco. Situácia sa zmenila, keď sa vlastníci rozhodli, zveriť svoje bývanie OSBD Žilina.

Veľký 9-poschodový dom so 68 bytmi a 4 nebytovými priestormi dlho chátral. „Bolo to tu naozaj zlé, nič sa neobnovovalo a po tom, ako bývalý správca prerábal schodisko od roku 2007 celých desať rokov, do roku 2017, povedal som, buď sa to tu zmení, alebo predám byt a idem preč,“ rozpráva Ing. Pavel Valjent, ktorého napokon v r. 2017 zvolili za zástupcu vlastníkov. Potom mal dom ďalšieho správcu, no situácia sa nezmenila.

Pre OSBD to bola výzva
Od 1. januára 2021 dom prešiel do správy OSBD Žilina.
„Bola to výzva, museli sme sa popasovať s prípravou celej rekonštrukcie bytového domu, dohodnúť chýbajúce prenájmy spoločných priestorov s jednotlivými operátormi, vymáhať vysoké nedoplatky,“ konštatuje Milan Piliar, predseda predstavenstva.

Komplexnú obnovu, pre ktorú sa vlastníci rozhodli, realizovala vlastníkmi vybraná firma FEROSTA a spol., s.r.o., od apríla do decembra 2021.

Ako hodnotí P. Valjent spoluprácu s generálnym dodávateľom? „Kto robí, urobí aj chyby, no záleží na tom, do akej miery. Spoločnosť Ferosta vždy reagovala na naše požiadavky a pripomienky. Keď nám už po obnove zatiekla do domu voda zo striešky na strojovni výťahu, opravili to z večera do rána. Najväčšie obavy som mal z výmeny rozvodov, no aj to dopadlo dobre,“ konštatuje P. Valjent.   

Malé balkóniky nahradilo 153 priestorných lodžií
Najväčšiu investíciu v rámci komplexnej rekonštrukcie predstavuje výmena 153 balkónov 90 cm širokých za prefabrikované železobetónové lodžie široké 1,5 metra. Už len rezanie starých balkónov a montáž nových lodžií bola veľkou akciou, aj preto, že jeden byt má 2 aj viac lodžií, ktoré sú navzájom prechodné.

Image

Stavba a rekonštrukcia budov, bytových a polyfunkčných domov

Keď už komplexne, tak znova aj šachtu

Druhou najvýznamnejšou obnovou bolo zateplenie obvodového plášťa domu vrátane sokla nad terénom a hydroizolácia sokla pod terénom. Nový je aj odkvapový chodník.
Nasleduje výmena zdravotechniky, spoločných ležatých aj zvislých rozvodov v bytoch. V takomto veľkom dome je priam závislá na spolupráci vlastníkov, keďže musia sprístupniť byty v presne stanovenom termíne. Aj to sa podarilo.
Zrealizované je už aj vyregulovanie teplej vody. 

V rámci projektu tiež dali zatepliť výťahovú šachtu hrubšou vrstvou izolácie, podľa súčasných predpisov a tiež vymeniť okná na schodisku. Znovu teda investovali do tejto časti domu, ktorej sa jeden zo správcov „venoval“ celých 10 rokov.
Motor výťahu menili pred 3 rokmi, pôvodná kabína zostala.

Nanovo je zateplená a izolovaná strecha, hotové je núdzové osvetlenie, zapojené sú nové zvončeky. Nové sú i vstupné dvere do domu a strieška nad nimi.
V projekte je zahrnutá aj kompletná rekonštrukcia stúpajúceho vedenia od hlavného ističa.

Najbližšie čaká vlastníkov písomné hlasovanie o schválení ďalších požiadaviek vlastníkov, napríklad aj o zasklení lodžií.

Dobré miesto na život
P. Valjentovi sa podarilo, v spolupráci s mestom zabezpečiť vyasfaltovanie parkoviska pred domom, s ministerstvom dopravy dohodnúť odhlučnený povrch pri oprave rušnej komunikácie smerom z rondla.
A tak je z pôvodne odstrašujúcej ubytovne dobré miesto na život, takmer v centre mesta.

„Som veľmi rád, že sa tak komplikovaná rekonštrukcia podarila. Vďaka patrí samotným vlastníkom, realizátorovi, stavebnému dozorovi, zamestnancov správcu ale aj zástupcovi vlastníkov,“ dodáva Milan Piliar.