V „našich“ domoch unikal plyn

V „našich“ domoch unikal  plyn

V poslednom období sme zistili úniky plynu vo viacerých „našich“ bytových domoch: na Ul. J. Vojtaššáka 1 - 3, Gemerskej 1 - 2, Piešťanskej 1 - 8, Gabajovej 20 - 22 a Lichardovej 1 - 10.

Po tragédii spojenej s výbuchom plynu v bytovom dome v Prešove sú ľudia opatrnejší, ak v dome zacítia plyn. Úniky sme lokalizovali špičkovým prístrojom LeckOmio od firmy Esders, ktorý sme pre tieto účely na OSBD zaobstarali v roku 2019. Prístroj dokáže odhaliť aj najmenší únik plynu a náš technik s ním príde aj k vám. Ak máte akékoľvek podozrenie, volajte počas stránkových hodín družstva na telefónne číslo 0918 966 193, mimo stránkových hodín plynárov na SPP - 0850 111 727.