Nevšimli ste si zmenu v predpise platieb?

Nevšimli ste si zmenu v predpise platieb?

Určite platíte mesačné úhrady po novom? Vyhnite sa nedoplatkom.

V evidencii konta bytových domov k 31. 7. 2022 sme si všimli, že mnohí vlastníci bytov platia mesačné zálohy nákladov za bývanie stále po starom. Už od júna je však potrebné uhrádzať novú sumu uvedenú na predpise nákladov za bývanie - na žltom papieri, ktorý bol súčasťou vyúčtovania ročných nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2021.
Zmeny mesačných záloh ovplyvnili najmä stúpajúce ceny energií, dodávatelia tepla ohlásili už druhé zvýšenie cien počas tohto roka, o podrobnostiach vás budeme informovať.
Preto si aktualizujte svoje platby, pozmeňte trvalé príkazy. Odporúčame vám tiež, vytvárajte si na vašom účte určitú finančnú rezervu, aby vás v budúcnosti nezaskočili nedoplatky.