Nájomné sa zvýšilo o mieru inflácie

Nájomné sa zvýšilo o mieru inflácie

Podľa Štatistického úradu SR dosiahla miera inflácie v roku 2020 oproti predchádzajúcemu roku v priemere 1,9 % a miera jadrovej inflácie 2 %.

Preto OSBD Žilina poslalo 23 spoločnostiam, ktoré majú zmluvy o nájme spoločných priestorov alebo ich častí v 45 bytových domoch, oznámenie o zvýšení nájomného o mieru inflácie. Dovedna to bude znamenať pre všetky domy zvýšenie o sumu 1837,43 eura.