Kedy vám doručíme vyúčtovanie?

Kedy vám doručíme vyúčtovanie?

Čas doručovania vyúčtovaní sa rýchlo blíži. Ako a kedy vám ho odovzdáme?

Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2022 budú roznášať osobne doručovatelia. Odovzdajú ho iba vlastníkovi bytu, ktorý prevzatie potvrdí svojím podpisom.  

Ako správca sme podľa zákona o vlastníctve bytov povinný, predložiť vlastníkom bytových a nebytových priestorov v dome vyúčtovanie najneskôr do 31. mája.

O dátume roznášania sa dozviete z oznamu na vchodových dverách bytového domu. Ak vás doručovateľ nezastihne, nemusíte si po vyúčtovanie chodiť do OSBD Žilina, pošleme vám ho obratom poštou. Vlastníkom, ktorí si zvolili odlišnú korešpondenčnú adresu (nezhoduje sa s adresou bytu), rovnako vyúčtovanie pošleme poštou.