Doteraz dom obnovovali bez pôžičiek

Doteraz dom obnovovali bez pôžičiek

Prvý družstevný bytový dom na Vlčincoch sa nachádza netradične na dvoch uliciach: – Sv. Bystríka 1 – 5 a Černovskej 5. Skolaudovali ho v roku 1972, a tak je už nevyhnutné rekonštruovať ho „vo veľkom“. Pre zateplenie steny medzi vysunutými schodiskami sa vlastníci bytov vôbec prvý raz zadlžia.

Najskôr ako predseda samosprávy a neskôr zástupca vlastníkov bytov tu už dovedna 28 rokov pôsobí Ing. Jozef Lukáček, terajší člen predstavenstva OSBD. Možno aj preto, že v dome je až 182 bytov, sa ich vlastníci doteraz nezadlžili. Fond opráv domu sa im tvorí jednoduchšie. Na druhej strane, práve pre takýto počet ľudí sú rozhodnutia o obnove niekedy „behom na dlhšie trate“.

Vlastníci bytov dokázali zatiaľ financovať práce súvisiace s obnovou domu z peňazí ušetrených vo fonde domu a vchodov. „Zateplenie štítov domu v roku 2004, strechy v roku 2003, ani výmena doteraz asi 60 % starých okien sa na úspore tepla neprejavili tak výrazne ako po vyregulovaní tepelnej sústavy, namontovaní regulačných ventilov a pomerových meračov spotreby tepla v roku 1997,“ hovorí Jozef Lukáček. Motiváciou pre výmenu okien je pre vlastníkov bytov príspevok 50 eur na okno z fondu opráv domu, čo si schválili na schôdzi.
Image

Lukáček

„Zateplenie štítov domu v roku 2004, strechy v roku 2003, ani výmena doteraz asi 60% starých okien sa na úspore tepla neprejavili tak výrazne ako po vyregulovaní tepelnej sústavy, namontovaní regulačných ventilov a pomerových meračov spotreby tepla v roku 1997,“ hovorí Jozef Lukáček.
Doteraz najväčšou investíciou bola oprava vysunutých schodísk za takmer 332 tisíc eur, ktorá prispieva k úspore tepla. Ďalšiu by chceli dosiahnuť zateplením stropov pivníc pod bytmi na prízemí.

Takmer 103 tisíc eur stálo odstránenie systémových porúch lodžií a ich rekonštrukcia. „Za viac ako 41 rokov sa na konštrukciách prejavil zub času - erózie spôsobené hlavne sírovými dažďami od neďalekých bývalých Považských chemických závodov,“ konštatuje Jozef Lukáček, ktorý opravu pripravoval viac ako tri roky.

Zmeny badať aj v jednotlivých vchodoch domu. Na Černovskej 5 je Jozef Lukáček už tri roky zároveň aj domovníkom. Je vďačný svojím kolegom z ďalších vchodov: pánom Dubovskému, Uhreckému, Gloszovi, Daníškovi a Jirku. Bez nich by taký veľký bytový dom nevyzeral ako vyzerá. Im patrí uznanie, že aj v skromných podmienkach sa dá slušne bývať,“ dodáva. Už v apríli začnú zatepľovať obvodový plášť severovýchodnej steny domu. „Chceme na to využiť okolo 90 tisíc eur, z toho 60 tisíc eur formou návratnej dotácie z OSBD Žilina. Je to zatiaľ to jediné, kvôli čomu sa zadlžíme,“ konštatuje Jozef Lukáček. S výhľadom tejto investície vlani v dome zvýšili mesačný poplatok do fondu domu z 0,33 eura na 0,5 eura na meter štvorcový. „Tvorba fondu nášho domu predstavuje vyše 6 tisíc eur na mesiac,“ sumarizuje Jozef Lukáček.

A ďalšie plány? „Hneď po zateplení by sme mali vykonať hydraulické vyregulovanie teplej vody, ktoré zákon predpisuje ešte na tento rok,“ dodáva Jozef Lukáček. Zrejme v trochu vzdialenejšej budúcnosti ich čaká aj rekonštrukcia výťahov.